Wycinarka CNC

Wycinarka CNC sterowana numerycznie to nic innego jak obrabiarka o zautomatyzowanym procesie. Posiada układy otwarte oraz zamknięte. Jej przeznaczeniem jest wykonanie ściśle określonego zadania. Informacje w urządzeniu przekazywane być mogą na wiele sposobów, w zależności od skomplikowania zadania. Układ sterowania numerycznego odczytywać może zapisane w formie cyfrowej kod, który opisuje cały ruch maszyny. Wycinarki potrafią również za pomocą sterownika logicznego przetwarzać sygnał z układu numerycznego na dopasowująco-sterujący. Ten z kolei steruje układami odpowiedzialnymi za wykonywanie. W układzie zamkniętym pomiędzy czujnikami pomiarowymi a układem numerycznym występują sprzężenia zwrotne. Efektem tego jest wcześniejsze wychwytywanie zakłóceń zewnętrznych powstałych w czasie obróbki. Dzięki temu procesowi, system sterowania bez problemu może wprowadzić korekty. Układ otwarty różni się znacząco – wszystkie błędy możemy usunąć dopiero po zakończonym procesie obrabiania. Wszystko za sprawą braku występowania sprzężenia zwrotnego. W przypadku urządzeń typowo numerycznych sygnał przetwarza sygnały dla odpowiednich mechanizmów i podzespołów maszyn. W ten sposób dokładność wymiarowa uzyskiwana jest za pomocą sprężenia zwrotnego. W ten sposób wszystkie nieprawidłowości wychwytywane są szybciej, przez co można je skorygować jeszcze w trakcie obróbki, a nawet przed. Wycinarka cnc w postaci konwencjonalnej to ręczny układ sterowania, w którym wszystkie wymiary uzyskuje się ręcznie. Dzieje się to za pomocą pokręteł dźwigni. Jako napęd używane są wyłącznie silniki o stałej prędkości obrotowej.

Zalety i zasady sterowania numerycznego

wycinarka CNC

Wycinarka CNC niewątpliwie posiada szereg zalet. Pierwszą z nich jest bez wątpienia bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej. Następna to osiągania znacznych parametrów obróbki oraz wykorzystanie w niej wielu wrzecion i suportów w postaci narzędzi. Złożona kinematyka składa się z uchylanych głowic oraz stołów obrotowo uchylnych. Kolejna zaleta, to automatyczna wymiana narzędzi z dostępnego magazynu. Jest to naprawdę przydatne rozwiązanie, które skraca proces produkcji o dobre kilka minut. Ostatnią zaletą jest automatyzacja procesu pomiaru przedmiotu obrabianego. Zasada sterowania numerycznego w przypadku takiego sprzętu opiera się programie sterującym rozkodowywanym w układzie oraz przesyłanie za pomocą odpowiednich impulsów. Położenie samych suportów odbywa się za pomocą układów pomiarowych. Czasami może dojść do sytuacji, w której następuje różnica między położeniem określonym przez interpolator, a tym odczytanym z urządzeń pomiarowych. W takiej sytuacji silnik odpowiedzialny za jedną z osi zaczyna obracać się i przesuwać za pośrednictwem przekładni śrubowej. Kiedy położenie będzie zgadać się z żądanym następuje zatrzymanie tego ruchu.

Wycinarki cnc to bez wątpienia bardzo zaawansowane maszyny. Do poprawnej pracy potrzebują zaprogramowania przez człowieka. Są na tyle inteligentne, że w trakcie obróbki elementu potrafią samoczynnie zmieniać używane narzędzia. Niestety taki sprzęt jest bardzo drogi, więc niewielu ma do niego dostęp.

Przykładową ofertę znajdziesz na: https://laserfiber.tech/maszyny-laserowe-2d/platino-fiber/